Proč studovat 
 historii?

Porozumíš minulosti i přítomnosti

 Ukážeme ti, že historie nejsou jenom nudná data a jména, ale hlavně souvislosti a kontexty. Naučíme tě skutečně přemýšlet o naší minulosti a přítomnosti.

 

Získáš návyky, které uplatníš v budoucím zaměstnání

Při studiu historie se naučíš pečlivosti, trpělivosti a systematičnosti, tedy schopnostem, kterých si zaměstnavatelé cení.

 

V zaměstnání budeš mít na výběr

Vzdělání v oboru historie je široké a pro tvou budoucí kariéru univerzální. S tak širokým záběrem znalostí budeš mít na trhu práce na výběr.

 

Bude tě to bavit

 Kromě klasického přehledu dějin jednotlivých období ti nabídneme i zajímavé „speciality“, které bys jinde nenašel/nenašla (pevnosti, čarodějnice, ženy a jejich místo v dějinách a mnoho dalších).

 

Můžeš vidět, co jiní nikdy neuvidí

 Nedostupné listiny, knihy staré stovky let, umělecké artefakty, ale i nepřístupné památky – sem se jen tak někdo nedostane. Ty je však můžeš podrobně prozkoumat.

Proč právě u nás v Olomouci?

• Kde jinde studovat dějiny než ve starobylé Olomouci – skryté perle Evropy.

• Nabídneme ti několik zajímavých specializací: historii, archivnictví nebo archeologii.

• Učit tě budou největší odborníci od nás i ze zahraničí.

• Pošleme tě studovat do ciziny.

• Máme po světě více partnerských univerzit než kdokoliv jiný.

• Máme vlastní rádio, divadlo, noviny, studentské spolky.

• Těš se na práci v terénu – je pro nás důležité, abys získal/a praxi už v průběhu studia.

• Chceš si vylepšit cizí jazyk? U nás můžeš některé semináře studovat i v angličtině.

• Nebudeš anonymní. Jsme jedna velká rodina.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Budeš to tady milovat, budeš se sem vracet a navždy zůstaneš součástí Olomouce.

Co u nás můžeš studovat?

• Historii v bakalářském jednooborovém programu

• Historii v bakalářském dvouoborovém programu

• Magisterský obor Euroculture v anglickém jazyce, který je zařazen do prestižní skupiny studijních programů Erasmus Mundus.

 

Jednooborové a dvouoborové studium historie se neliší v předmětech, ale především v rozsahu, hloubce a náročnosti studovaných předmětů.

 

Naše rada: K oboru z nabídky Katedry historie si můžeš vybrat jakýkoliv druhý obor z nabídky Filozofické fakulty či jiných fakult. Pozor! Přijímací zkoušku však musíš úspěšně vykonat na oba obory.

Co pro to musíš udělat?

1. Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Máš na to čas do konce února.

2. Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů a oborový test.

3. V červnu obdržíš rozhodnutí o výsledku přijímacích zkoušek. Pokud bude kladné, uvidíme se v září u zápisu a v říjnu na první přednášce.

 

 

Kde se uplatníš?

• Ve všech oborech soukromé sféry, kde se ti hodí všeobecné humanitní vzdělání,.

• Na vysoce odborných pozicích v kulturních institucích, tj. muzeích, galeriích, památkových ústavech, knihovnách nebo archivech.

• Jako plně kvalifikovaný člen badatelských, vědeckých či vzdělávacích týmů.

• Ve vydavatelských domech, novinách a jiných médiích.

• V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi.

Kdo tě bude učit?
prof. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

V současnosti zastávám na naší univerzitě post rektora. Studoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a Univerzitě v Oxfordu. Během studia mě nejvíce zaujaly dějiny raného novověku, na něž se nyní zaměřuji.

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Během svých studií jsem kromě Olomouce navštívil také Maďarsko, Itálii a Nizozemí. Zabývám se zejména církevními dějinami a humanismem 1. poloviny 15. století. Spolu se budeme potkávat na přednáškách z dějin středověku a středověké historiografie.

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, na jejíž katedře historie se nyní věnuji dějinám 20. století.  Zabývám se například genderovou problematikou, dějinami komunistických režimů, exilovými tématy nebo regionálními dějinami.

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Zabývám se výukou pomocných věd historických. Vědecky se věnuji českým a moravským klášterům v 17. století, hlavně každodennímu životu řeholníků a jejich působení v pastoraci, vědě a kultuře.

PhDr. Ivana Koucká

Po absolvování Univerzity Palackého jsem se zaměřila na dějiny starověku. Mým velkým koníčkem je starověký Egypt, ale zajímají mě také Athény, kolébka moderní demokracie. A protože se římští vojáci krátkodobě utábořili i v Olomouci-Neředíně, nemohu samozřejmě opomenout ani dějiny českých zemí v době římské.

A další...
Chceš studovat v zahraničí?

Jsi u nás na té nejlepší adrese.

• Nabízíme každému studentovi už od druhého ročníku možnost vyjet do těchto zemí: Spojené Království (Lincoln), Německo (Brémy, Münster, Halle), Dánsko (Kodaň), Rakousko (Vídeň), Francie (Paříž), Belgie (Lovaň), Itálie (Řím), Španělsko (Barcelona), Turecko (Eskisehir) a do spousty dalších.

• V cizině můžeš nejen studovat, ale i získat odbornou praxi na stáži

• Naši studenti získávají pracovní zkušenosti například na Kanárských ostrovech (výuka na škole) nebo Maltě (archeologické výzkumy) atd.

• Náklady na studium i stáž ti hradí program Erasmus+ a CEEPUS. A nabízí se i celá řada dalších možností!

• Láká tě studium v angličtině? Na naší katedře můžeš navštěvovat odborné semináře vedené v angličtině, a to společně se studenty ze zahraničí, kteří k nám přijíždějí.

• Stejně tak jsi zván na přednášky světových odborníků, kteří k nám přijíždějíí a přednášejíí o nejnovějších trendech v našem oboru.

• Naše katedra má největší počet bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami z celé Filozofické fakulty!